Դասընթաց № 1 հանրային պաշտպանների համար - Խոցելի խմբերին իրավական աջակցման տրամադրման սոցիալ-հոգեբանական ասպեկտներ․ գենդերային խտրականությունը և քրեական արդարադատությունը

Դասընթաց № 1 հանրային պաշտպանների համար - Խոցելի խմբերին իրավական աջակցման տրամադրման սոցիալ-հոգեբանական ասպեկտներ․ գենդերային խտրականությունը և քրեական արդարադատությունը


Դիտել կցված ֆայլը