Դասընթաց № 2 հանրային պաշտպանների համար - Խոցելի խմբերին իրավական աջակցման տրամադրման սոցիալ-հոգեբանական ասպեկտներ․ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքները և արդարադատության մաստչելիություն

Դասընթաց № 2 հանրային պաշտպանների համար - Խոցելի խմբերին իրավական աջակցման տրամադրման սոցիալ-հոգեբանական ասպեկտներ․ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքները և արդարադատության մաստչելիություն


Դիտել կցված ֆայլը