Խոցելի խմբերին ուղղակի աջակցման ապահովման սոցիալ-հոգեբանական ասպեկտները

Խոցելի խմբերին ուղղակի աջակցման ապահովման սոցիալ-հոգեբանական ասպեկտները

http://hpg.am/am/site/PublicAwarenessDetails/25