Մեր մասին

Առցանց տեղեկատվական, խորհրդատվական հարթակի մասին

ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ԱՌՑԱՆՑ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ, ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐԹԱԿ

Տեղեկատվական խորհրդատվական հարթակը ստեղծվել է «Իրավունքների պաշտպանության նախաձեռնություն» հիմնադրամի` Եվրոպական միության համաֆինանսավորմամբ և «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ-ի աջակցությամբ իրականացվող «Երիտասարդները հանուն տեղեկատվության ազատության» ենթադրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում։ Առցանց տեղեկատվական, խորհրդատվական հարթակի նպատակն է բարձրացնել մարզերի համայնքային բնակչության մասնակցությունը համայնքապետարանի կողմից վերջիններիս սոցիալ-տնտեսական իրավունքներին առնչվող հարցերի լուծման նպատակով որոշումների կայացմանը, որպեսզի վերջիններս արդյունավետորեն կարողանան իրացնել ՀՀ Սահմանադրությամբ, ՀՀ Տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով և այլ նորմատիվ ակտերով նախատեսված իրենց իրավունքները,

ներառյալ՝ ստանալու տեղեկատվություն համայնքապետարանի սոցիալ-տնտեսական գործունեության և բյուջեի ծախսերի վերաբերյալ, իրականացնելու համապատասխան հսկողություն։ Բոլոր այն անձինք, ովքեր ունեն իրավաբանական խորհրդատվության, կամ լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու կարիք, կարող են լրացնել առցանց դիմումի ձևը, և մեր իրավաբանները կտրամադրեն այն հնարավորինս սեղմ ժամկետներում։

Հիմնադրամի նպատակներն են՝ 
- Հայաստանի Հանրապետությունում դեմոկրատական բարեփոխումների իրականացման և իրավական պետության հաստատման օժանդակում։
- Մարդու իրավունքների պաշտպանության խթանում դատական համակարգում և իրավապահ մարմիններում, կրթության, առողջապահության, սոցիալական ապահովության բնագավառներում։ 
- Հայաստանի Հանրապետությունում և սփյուռքում գիտական մտքի համախմբում։ 
- Մասնագետների պատրաստում և վերապատրաստում։ 
- Տեղեկատվական ցանցի ստեղծում։ 
- Գիտական սեմինարների, կոնֆերանսների, համաժողովների անցկացում։

Իր առջև դրված նպատակների արդյունավետ կատարումն ապահովելու համար Հիմնադրամը՝ 
- Համագործակցում է համանման այլ կազմակերպությունների հետ (այդ թվում օտարերկրյա)։ 
- Համագործակցում է պետական և հասարակական կազմակերպությունների հետ։

Հիմնադրամի շահառուներն են․ 
- ՀՀ քաղաքացիներ, քաղաքացիություն չունեցող անձինք, փախստականներ և ժամանակավոր կացության կարգավիճակ հայցողներ, ում իրավունքները պաշտպանության կարիք ունեն՝ կրթության, առողջապահության, սոցիալական բնագավառներում։

Իրավունքների մասին իրազեկում

Իրավաբանական խորհրդատվություն

Իրավական բարեփոխումներ