Արդյունավետ ինստիտուցիոնալ իրավական աջակցության տրամադրում խոցելի անձանց Հայաստանում

Արդյունավետ ինստիտուցիոնալ իրավական աջակցության տրամադրում խոցելի անձանց Հայաստանում

Թավշյա հեղափոխությունից հետո ժողովրդավարական հաստատությունները դարձան քաղաքացիների աննախադեպ դեմոկրատական պահանջի համար 1 թիրախը։  Ի պատասխան այս միտմանը ԻՊՆՀ-ն նախաձեռնեց «Արդյունավետ ինստիտուցիոնալ իրավական աջակցության տրամադրում խոցելի անձանց Հայաստանում» ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան կողմից։ Ծրագիրն ուղղված է ՀՀ Փաստաբանների պալատի Հանրային պաշտպանի գրասենյակի (ՀՊԳ) ինստիտուցիոնալ խթանմանը և Հայաստաում առավել խոցելի խմբերի իրավունքների խթանմանը։ Ծրագիրը նպատակ ունի ստեղծել առավել արդյունավետ կապ և վստահություն ՀՊԳ-ի և շահառուների, հատկապես ամենից խոցելիների, միջև, ապահովել Հայաստանում առավել խոցելի խմբերի վերաբերյալ ՀՊԳ ինստիտուցիոնալ լավագույն փորձի, տվյալների հանրային հասանելիություն և հանրային իրազեկում իրականացնել առցանց դիմումի հնարավորությամբ պաշտոնական ինստիտուցիոնալ կայքի և սոցիալական հարթակի ստեծմամբ, ՀՊԳ-ի հետ սերտ համագործակցությամբ առավել խոցելի խմբերի վերաբերյալ թիրախային ինֆորմացիոն ռեսուրսներ մշակել և տարածել և հանրային պաշտպաններին խոցելի խմբերի հետ առավել արդյունավետ ուղղակի աշխատանքի իրականացմանն ուղղված հմտություններ փոխանցել համապատասխան դասընթացների միջոցով։