Կարիքների վրա հիմնված ինստիտուցիոնալ արդարադատության հասանելիություն Հայաստանում արևմտահայերեն խոսող հայերի համար

Կարիքների վրա հիմնված ինստիտուցիոնալ արդարադատության հասանելիություն Հայաստանում արևմտահայերեն խոսող հայերի համար

Ծրագրի նպատակը, որը ֆինանսավորվում  է Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան ֆինանսավորմամբ, ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների վրա հիմնված և իրավական աջակցությամբ համադրված արևմտահայերեն լեզվի վերաբերյալ գիտելիքների խորացումն ու տարածումն է՝ Հայաստանում արևմտահայերեն խոսող փախստականների և սփյուռքահայության թիրախավորմամբ։ Այն ուղղված է վերապատրաստման դասընթացների միջոցով ՀՊԳ-ի հանրային պաշտպաններին արևմտահայերենի և խոցելի խմբերի վերաբերյալ առանցքային հմտությունների զարգացմանը և շահառուներին արդյունավետ օգնություն տրամադրելու համար տեխնիկական հզորացմանը արևմտահայերեն ինստիտուցիոնալ հարթակի մշակմամբ, շահառուների՝ իրենց հիմնարար իրավունքների և ազատությունների, դրանց պատշաճ իրականացման վերաբերյալ իրավագիտակցության հիմնավոր բարձրացմանը, անվճար իրավաբանական աջակցման ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների, այդ թվում՝ ՀՊԳ-ի, չափանիշների, ընթացակարգերի և ձևաթղթերի վերաբերյալ իրազեկման մակարդակի բարձրացմանը համապատասխան ուղեցույցերի, տեսահոլովակների միջոցով, և ուղղակի իրավական աջակցության տրամադրմանը ՀՊԳ շահառուներին։